Yenilik Bizim İşimiz.
"Fikrinizi ve Projenizi Bekliyoruz"


TEL: 0 256 218 2000 - 2900 (Dahili)

“Akademik Performans Kriterleri Işığında Bilginin Ticarileşmesi” Çalıştayı Gerçekleşti.

Aydın İl Yenilik Platformu ve Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş işbirliğinde “Akademik Performans Kriterleri Işığında Bilginin Ticarileşmesi” çalıştayı 28 mayıs 2015 tarihinde saat 09.00- 12.30 arasında Adnan Menderes Üniversitesi Kongre Merkezi Miletos salonunda Üniversitelerimizin eğitim-öğretim odaklı anlayış ile beraber, inovasyon ve ticari uygulamalara odaklı anlayışa sahip olması için gerekli mekanizmaların öğretim elemanlarına tanıtıldığı,

bilgi akışı ve farkındalık sağlanması amacı ile gerçekleştirilen toplantı Denizli Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Genel Mürüdü Prof.Dr.Muzafer ADAK, Pamukkale Teknokent Proje Koordinatörü Hüseyin Karakuş ve Pamukkale Üniversitesi / Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu /Makine Ve Metal Teknolojileri Bölümü/Makine Programı Program Başkanı.Yard.Doç.Ceren Göde’nin panelistliği ve sunumları eşliğinde gerçekleştirildi.

 Akademisyenlerimizin, yüksek lisans öğrencilerinin katılımı ile proje, fikir üretimi, Ar-ge, inovasyon konularında ortaklık, işbirliği, bilgi alışverişi şansı yakalayabildiği toplantıda aşağıda verilen konularda bilgi verildi.

  • Türkiye’de Ve Dünya’da Teknoparklar Ve Teknoloji Transfer Ofisleri (Tto)
  • Pamukkale Teknokent Ve TTO’nun Öğretim Elemanlarına Sağladığı Avantajlar
  • Bilgiyi Nasıl Ticarileştirebiliriz?
  • Temel Araştırmadan Uygulamalı Araştırmaya Geçişte Üniversite-Sanayi İşbirliği
  • 5746 Sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunun Öğretim Elemanlarına Sağladığı Gelir Vergisi Muafiyeti Ve Uygulamaları

Öğretim elemanlarına 2016 yılında uygulanacak akademik teşvik ödeneği taslağı konularının anlatılmasının ardından katılımcıların soruları ve fuaye alanına kurulan, eğitim-tanıtım-bilgilendirme-farkındalık, akademik destek programları, üniversite-sanayi işbirliği, patent ve ticarileştirme, girişimcilik ve şirketleşme, alanlarında danışma masalarında bire bir uzmanlar tarafından bilgi akışı sağlanması ile son buldu.

1 Haziran 2015 Pazartesi

Okunma Sayısı : 898